Søndag 22/5 2022.

Podsolering

Titel: Hedeplantningen. Kategori: Naturen 1926. Side 8 af 12 < Tilbage

Lyngareal. Tilplantet areal, som atter er ved at springe i lyng.

På hedefladerne, hvor lyngen har hersket lige siden istidens ophør, fandt denne - som som det kaldes med et fremmed udtryk - 'Podsolering' af jorden sted allerede for mange årtusinder siden, og dette er rimeligvis årsagen til, at skoven, i de tider, da den erobrede det meste af Danmarks jord, ikke formåede også at tage hedeflagerne i sin besiddelse. Det uomsættelige humuslag på jordoverfladen bød for det spirende træfrø kun de kummerligste livsvilkår, og nede i jorden bredte Alen sig som en skjult stenbrolægning, der forhindrede planterødderne i at trænge dybere ned.

På bakkeøerne og øst for den gamle isrand har lyngen derimod kun hersket gennem en forholdsvis kort tid, hist og her i lygtæppet kan man endnu finde planter som skovstjerne og lidenkonval, der vidner om, at her i historisk tid har stået skov, der imidlertid er forsvundet på grund af hensynløst hugst og anden dårlig behandling fra menneskenes side. Her har ganske vist også fundet en podsolering af jorden sted, men langt fra så ondartet som på fladerne. Humuslaget er kun tyndt og helt lysebrunt af farve, mens det på fladerne er mange centimeter tykt og næsten sort. Blegsandslaget når sjældent mere end 25-30 cm. i dybden, og alen er ikke hård, men letsmuldrende. Efter at man først har lært disse afvigende forhold at kende, er det let at indse, at livsbetingelserne for en trævegetation er højst ulige på de forskellige lokaliteter.

Som det fremgår af det foran anførte, rummer såvel humuslaget som alen betydelige mægder værdifulde plantenæringsstoffer, ulykken er blot, af disse stoffer er bundet og fastlejret på en sådan måde, at de er ganske utilgængelige for de fleste plantearters rødder. Den første betingelse for vedligeholdensen af en trævækst på hedearealerne er derfor, at humuslag og al blandes indbyrdes og med blegsandet, og at de bringes i omsætning, således at plantenærringsstofferne frigøres, men dette kan langt lettere gøres på bakkeøerne end på fladerne.

< Tilbage  Til side 9 >