Onsdag 17/7 2024.

Medarbejderne var ansatte til deres død

Titel: Sam Eyde - Norsk Hydro. Kategori: Fremgang 1926. Side 10 af 10 < Tilbage

Lager og salpeterpakkeri Et hjørne af et pakkeri for norgessalpeteret og de øvrige fremstillede produkter. Skønt der til stadighed har været gode afsætningsmuligheder, kræves der dog store lagerlokaler, da der årlig fremstilles ca. ½ million tons kunstgødning. Man indser let, at Norge har fået en virkelig storindustri.

Arbejdsforholdene har også været usædvanlig gode, Eyde har haft en sjælden evne til at skaffe sig de rette folk, og han har bygget sit førerskab på personlig tillid og forståelse, på et godt kammeratskab. Han har begejstret alle for deres arbejde og har stedse forstået at opmuntre det personlige initiativ, så de fra deres øverste ingeniør til den yngste medarbejder har bestræbt sig for at yde det bedste. Da han desuden altid selv er gået foran i arbejdet og har vist, hvorledes vanske- lighederne kan overvindes, er det forståeligt, at alle medarbejderne betragter ham som den ideelle chef og ikke har givet op over for de uheld og den modgang, der navnlig i de første år ramte selskabet, men tværtimod fik mere energi, når dæmninger sprængtes af vandet, og når ovene brændte i stykker. Der har også været meget lidt afgang blandt medarbejderne, de bliver i reglen til deres død. Ved Notodden findes der således endnu 30 mand, der har været med fra begyndelsen. At afgangen i over 20 år har været så ringe, skyldes også dette, at Eyde med forkærlighed har valgt unge mænd til sine medarbejdere, i en tale til de norske studenter har han engang sagt desangående: "Der er en ting, som mere end noget andet har bidraget til det held, som har fulgt os i den industrielle udvikling, vi har skabt, og det er, at jeg næsten udelukkende har benyttet unge mænd til at drive værket. Denne udtalelse kan måske synes underlig, men jeg forsikrer Dem, at det var mangel på erfaring, som i sin tid skabte denne vor industri. Det vil ikke sige, at det er mangel på erfaring, som har udviklet den, men erfaringen har vi samlet os selv. Hvis jeg havde taget hensyn til den tvivl og nølen, som de såkaldte autoriteter fremkom med, ville Norge i dag ikke have haft sin salpeterindustri." Ungdommen kunne Eyde bruge, den havde ikke de forudfattede meninger, men var villig til at tage fat uden tvivl med tro på sejrsvilje, i pagt med den har han udført sit arbejde.

Eydes værk er et virkelighedens eventyr, der har bud til ungdommen i alle lande, og han selv bliver ikke blot i Norge, men over hele Europa hyldet som eventyrprinsen, der er stor som samfundsborger, men størst som menneske.

(Forfatter: Jens Pedersen)
  < Tilbage