Tirsdag 18/6 2024.

Sam Eyde - Norsk Hydro

Kategori: Fremgang. Udgivet 1926. Side 1 af 10

Sam Eyde. "Den ungdom, jeg har søgt at knytte mig, har ikke anset arbejdet som en tør pligt, men er gået til det med glæde, og har i sin stræben fremover dog bevaret et varmt hjerte for sine medmennesker og i sin jagt efter lykken aldrig glemt, at denne havde et fædreland" Sam Eyde.

Vore dages ingeniører kan i mange henseender sammenlignes med de gamle eventyrdigtere, hvis fantasi fremtryllede mægtige ånder, der på udvalgte menneskers bud på et øjeblik bar disse gennem luften til det ønskede sted, beherskede vind og vand, og som ved befalingen "Dæk dig, dug" tryllede de lækreste retter og de lifligeste vine frem, mættede selv den stærkeste sult. Som børn har vi med betagende undren læst om disse ånder i digtningens skønne verden, som voksne ser vi nu, at eventyret er ved at blive til virkelighed, takket være geniale opfindere og fremragende ingeniører, som ikke blot har vist sig i besiddelse af eventyrdigternes fantasi, men tillige har haft evner og energi til at virkeliggøre eventyret. Flyvemaskinen er blevet ånden, der fører menneskene gennem luften, elektriske kraftstationer udnytter naturkræfterne, lægger selv de største vandfald med derres millioner af hestekræfter i bånd, og trylledugen, der kan skaffe mad til veje på ordren: "Dæk dig, dug" eksisterer ikke blot i fantasiens verden, idet det er lykkedes at øge jordens ydeevne betydeligt, så den kan brødføde langt flere mennesker end før. Trylledugen er et gødningsstof, salpeter, som ved udnyttelse af vandkraften i norske elve er udvundet af selve luften. Dette lyder som et eventyr, men norgessalpeteteret er imidlertid en glædelig virkelighed, der i den sidste halve snes år er blevet kendt over hele verden. Det er fra Norge gået sin sejsgang gennem landene som H.C. Andersens eventyr for næsten et århundrede siden.

Hvor overordentlig vigtig denne opfindelse er for menneskeheden, vil man let forstå, når man hører hvilken rolle salpeter spiller som gødningsmiddel i det moderne landbrug. Dette må på grund af befolkningens stadige vækst søge at udnytte jorden mere og mere og gøre dens ydeevne større og større for at undgå dyrtid og hungersnød, men en intensiv dyrkning kræver, at der tilføres jorden store mængder nærringsstoffer til at fremme planternes vækst, den naturlige gødning er langt fra tilstrækkelig, der må anvendes megen kunstig gødning for at afgrøderne kan blive tilfredsstillende. I særdeleshed må man der tilføres kvælstof, da planterne behøver dette for at danne de uundværlige æggehvidestoffer, og der findes som regel oprindelig kun lidt deraf i jorden, men det er netop den vigtigste bestanddel af salpeteret, så dettes betydning tiltager med befolkningen.

Til side 2 >