Onsdag 17/7 2024.

Rjukan, Nordens mest moderne by

Titel: Sam Eyde - Norsk Hydro. Kategori: Fremgang 1926. Side 7 af 10 < Tilbage

Rjukan, dalen hvor byen blev blev anlagt. Rjukan 1905. Bjørnson skildrer med stor kunst i "Arne", hvorledes det nøgne fjeld bliver klædt med "furu, lyng, ener og bjørk". Eyde har på få år klædt denne ødemark ved Rjukan med hus ved hus og skabt Nordens mest moderne by.
  Den norske by Rjukan. Rjukan er nu en henrivende by med haver og brede gader, store parkanlæg og smukke villaer, udstyret med alle nutidens bekvemmeligheder. Eyde forstod, at "eget bo er bedst" og hjalp såvel funktionærerne som arbejderne til at få deres egne huse.

Produktionen kunne således stadig øges, fabrikkerne ved Notodden blev udvidet til 40.000 hestekræfter, energien hertil blev taget fra Svælgfos, og senere blev der anlagt et kraftværk på 15.000 hestekræfter ved Lienfos. Langt større blev dog anlæggene ved Rjukan, hvor Vemork Kraftværk blev sat i drift i 1911 med 120.000 hestekræfter, som da var det største vandkraftanlæg i verden, og ved Såheim åbnedes senere et værk på næsten samme størrelse, tilsammen kan disse to værker i fuld drift udnytte godt 30.000 hestekræfter, der anvendes i fabrikkerne ved Rjukan til salpeterfremstilling, og foruden disse kraftværker i Telemarken er der i Bergenhus Amt anlagt et stort værk på 140.000 hestekræfter ved Årsdalelven. Tilsammen kan værkerne nu udnytte over 500.000 hestekræfter, der årlig kan producere ½ million tons salpeter, de anvendes dog for tiden ikke alle dertil.

Disse mægtige anlæg har naturligvis kostet svimlende summer. Det var nødvendigt for Eyde at rejse den ene million kr. efter den anden. Allerede i 1905 stiftede han "Norsk hydro-elektrisk Kvælstofaktieselskab", hvor han som direktør ikke blot måtte forestå den tekniske udvikling, men tillige den administrative og finansielle organisation, og begge opgaver løste han med genial dygtighed. Der var ikke tilstrækkeligt kapital i Norge til at financiere foretagendet, Eyde søgte derfor hjælp i udlandet, først i Sverige, hvor han fik privat støtte, derefter, da denne ikke slog til, i Frankrig hvor "Banque de Paris" stillede sin indflydelse og flere millioner til hans disposition, og endelig hos engelske og amerikanske finansmænd, og overalt lykkedes det for ham at vinde tillid og vække interesse.

< Tilbage  Til side 8 >