Onsdag 17/7 2024.

Kemiske storindustrier i Norge

Titel: Sam Eyde - Norsk Hydro. Kategori: Fremgang 1926. Side 9 af 10 < Tilbage

Notodden Salpeterfabrik Notodden Salpeterfabrikker var de første, som i større stil omdannede luftens kvælstof til kunstig gødning. De åbnedes i 1905 og udnytter nu 55.000 hestekræfter. Omkring fabrikkerne er der rejst en by med godt 7000 indbyggere, som i det væsentlige ernærer sig af salpeterfremstilling.

Arbejdet med landbruget lagde ikke beslag på Eydes kræfter. Han organiserede flere andre kemiske storindustrier i Norge, navnlig grund- læggelsen af fabrikker til udvinding af et vigtigt slibemiddel, karborundum, endvidere aluminium og kalciumkarbid, der bruges til fremstilling af acetylengas, også kobberindustriens udvikling tog han direkte del i, og hans enestående foretagsomhed udviklede energien i hele den norske industri, så den tog nye store opgaver op, hvortil den udnyttede vandfaldene i langt større udstrækning end før, og Eyde er således dels ved sit eget værk og dels ved den indflydelse, han har haft, blevet skaberen af vor tids norske storindustri. Også politikken har han haft indflydelse på, og i 1920 blev han norsk minister i Polen.

Eyde har ikke blot interesseret sig for industriens tekniske udvikling, også de sociale spørgsmål, der samtidig rejste sig, har han taget sig af. Kraftstationerne og fabrikkerne kom til at ligge i delvis øde egne. På Notodden boede der i 1905 omkring 400 mennesker, og ved Rjukan var der så godt som ingen bebyggelse, der måtte således skaffes boliger til arbejderne og funktionærerne, og selskabet lånte dem penge under gunstige vilkår, så de kunne bygge egne hjem. På Notodden bor der nu over 7000 mennesker, og Rjukan er næsten dobbelt så stor. Den er nordens mest moderne by med brede gader, store parkanlæg og smukke villaer, en henrivende by med elektrisk lys, varme og kraft og udstyret med alle nutidens bekvemmeligheder, så selv forvente turister intet finder at kritisere.

< Tilbage  Til side 10 >