Onsdag 17/7 2024.

Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Titel: Landbohøjskolen. Kategori: Fremgang 1925. Side 2 af 9 < Tilbage

Landbohøjskolens gamle hovedbygning. Den oprindelige hovedbygning fra 1858, nu kun en lille del af det store hele. Vinen og vedbenden, de grønne plæner og blomsterne liver de grå stenmure op og gør gården smuk.
  Undervisningsrådets mødesal. Undervisningsrådets mødesal med buster af tidligere lærere.

Undervisningen er ikke gratis. Gennemsnitlig må man regne med, at udgifterne til den planmæssige undervisning for veterinærer vil andrage 40 Kr., for de øvrige studieklasser 50 Kr. pr. halvår, hvortil ved de forskellige laboratorieøvelser stilles et mindre depositum, der dog som regel vil blive tilbagebetalt, hvis de studerende da ikke er særlig uheldige med at ituslå skolens materiale. Som man ser er udgifterne til selve studiet ikke særlig store, og dertil kommer, at der rådes over betydelige stipendier og legater til uddeling blandt flinke studerende.

Som ved universitetet og Den Polytekniske Læreanstalt er der også her oprettet et råd, der repræsenterer de studerende og varetager deres interesser.

På højskolens kontor vil man for 1 Kr. plus porto kunne få en udførlig undervisnings- og eksamensplan, der giver alle nærmere oplysninger såvel om selve undervisningen som over de stipendier og legater, der kan søges.

Et studieophold ved Landbohøjskolen vil for de mange, hvis liv og gerning er knyttet til dansk landboliv, altid være at anbefale, selv om der ikke direkte tages sigte på et bestemt fag for fremtiden. De forskellige ting, der undervises i, er så nær knyttet til hinanden, og har allesammen så stor betydning for vort hovederhverv, at intet af det, der ikke kan læres, vil være overflødigt. Den, der skal leve og virke på landet, vil i lige grad have nytte af at kende noget til veterinærvæsen som til jord- og havebrug, til mejeribrug som til skovbrug og kulturteknik, så nøje griber det ind i hinanden, supplerer og udfylder hinanden, at man fristes til at sige, at man må gennemgå alle de seks forskellige studieretninger for helt at stå rustet til at gøre fyldest på sin plads.

På sin side står Landbohøjskolen rede til at fyldestgøre alle krav. Navnlig efter de store udvidelser i de senere år, der også omfatter en tiltrængt udvidelse af lærerpersonalet, står højskolen nu som en mønsterskole, der er vort land i lige grad til ære og nytte, og som fuldt ud kan stå mål med de bedste veterinær- og landbrugsinstitutter i udlandet. Dens ry er da også gået viden om sammen med de store navne, som har været knyttet til den, Rostrup, Fjord, Bernhard Bang og mange andre, der har været foregangsmænd og det ikke for os selv alene.

< Tilbage  Til side 3 >