Lørdag 9/12 2023.

Mejeribrugsstudiet

Titel: Landbohøjskolen. Kategori: Fremgang 1925. Side 8 af 9 < Tilbage

Sektion af en ko. Det første stadium af sektionen. Dyret er afhudet, de store legemshulheder, bryst og bughule, åbnet og organerne udtaget (se den ubestemmelige, labyrintiske masse i forfrunden). Professoren følger (t.h. på billedet), demonstrerer de grovere organiske forandringer ved dyret.

Hvortil kommer, at havebrugets samfunds- økonomiske betydning er stærkt stigende, hvad der igen medfører, at kravene til en virkelig alsidig teoretisk og praktisk uddannelse bliver større og større. Det var tidligere ikke ualmindeligt, at danske gartnere søgte til udlandet for at fuldstændiggøre deres uddannelse eller få stilling der - navnlig gik ikke så få til England - mem i så henseeende er forholdene ikke de samme, som de var før krigen, og det vil nu sikkert være vanskeligt at få tilladelse til blivende ophold uden for Danmark.

  Mejeribrugsstudiet.
Mejeribrugsstudiet er den yngste af højskolens studieretninger og så ung, at det første hold mejeribrugskandidater, der udklækkedes, ikke er mere end eet år gammelt.

Der stilles ikke særlige krav til teoretisk foruddannelse for at kunne få adgang til at deltage i dette studium, men naturligvis vil det altid være tilrådeligt, navnligvis hvis man kun har fået almindelig almueskoleundervisning, at have denne så present som muligt, inden studiet påbegyndes. For at kunne indstille sig til eksamen fordres det derimod, at den studerende skal have gennemgået en praktisk uddannelse, der godkendes af højskolen, og som normalt har varet mindst 4 år efter det fyldte 15. år eller mindst 3 år efter det fyldte 17. år. Undervisningstiden er sat til 22/3 år og påbegyndes hvert år den 1. september. Kurset er delt i 2 afdelinger, af hvilke den første del strækker sig over 1½ år og særlig omfatter den faglige undervisning i mejeribrug og husdyrbrug, begge dele afsluttes med en eksamen.

Om udgifterne under studiet gælder hvad ovenfor er sagt om udgifterne under havebrugsstudiet, men den ringe modifikation, som bevirkes ved, at dette sidste er et kvart år kortere.

< Tilbage  Til side 9 >