Mandag 25/9 2023.

Landbrugsstudiet

Titel: Landbohøjskolen. Kategori: Fremgang 1925. Side 4 af 9 < Tilbage

Et dyr behandles. En behandling af Pinhose. Dyret er kastet, og lemmerne indbyrdes fastbundne. Det syge væv er bortskåret, og nu behandles den dybere liggende sygdomsårsag med en glødende nål.
  Eksamination af en hest. En eksamination i eksteriørlære. Eksaminanden står til venstre på billedet og beskriver individet, medens eksaminator (til højre) og censor (i midten), kritisk prøver eksaminandens evner.

Endelig findes en del stillinger som dyrlæger ved eksportslagterier og svineslagterier, der besættes af Landbrugsministeriet. Lønnen, der fastsættes af ministeriet, består i en grundløn og en tillægsbetaling for synede dyr. De giver ikke ret til pension, men de kan forenes med privat praksis, det samme gælder kødkontrollørstillinger i mindre kommuner.

De to hovedveje, en dyrlæge har at gå, er da den praktiserende dyrlæges og kødkontrollørens eller en kombination af dem. Det er almindeligt, at dyrlæger, der både har praksis og kødkontrol, holder en yngre dyrlæge som assistent, og en sådan assistent-stilling er meget anbefalelsesværdig for den unge, inden han selv nedsætter sig. Den der vælger kødkontrol som speciale, vil gøre klogt i at søge stilling som assistent på et større slagtehus. Også assistentstillinger ved veterinærskolen vil danne en heldig overgang til det praktiske liv.

Hvad praksis kan indbringe, retter sig naturligvis efter vedkommendes kvalikvationer. I almindelighed kan siges, at en dyrlæges gerning er ret opslidende, hvorfor han i tide må tænke på at sikre sin alderdom og de efterlevende.

  Landbrugsstudiet.
Landbrugsstudiets formål er at meddele en højere og for selve landbrugsfagenes vedkommende udelukkende teoretisk undervisning, dels beregnet for praktiske jordbrugere, dels og særlig for vordende lærere ved landbrugsskoler, konsulenter, forsøgsledere og ledere af landbrugsindustriel virksomhed.

Undervisningen er fordelt på et almindeligt kursus for landbrugere på 2 år og 8 måneder, et kursus for mejerister af samme varighed, og fortsættelseskursus for landbrugskandidater, henholdsvis i jordbrugslære, i husdyrsbrug og i kulturteknik, hvert på 1 år og 8 måneder.

For adgang til eksamen efter et af de to almindelige kurser kræves en praktisk, af højskolen anerkendt uddannelse, hvis varighed er mindst 3 år efter det fyldte 15. år, eller mindst 2 år efter det fyldte 17. år. En mere indgående praktisk uddannelse må dog tilrådes, navnlig for unge mænd, der ikke er opvokset på landet. For adgang til eksamen efter fortsættelseskursus i jordbrugslære eller husdyrbrug kræves at vedkommende inden for et tidsrum af 10 år har bestået landbrugseksamen efter det almindelige kursus med 1. karakter og desuden har studentereksamen uden latin og til de to andre eksaminer kræves tillige en tillægsprøve i dette sprog. det nævnte kursus i kulturteknik er foreløbig endnu at betragte som et forsøg.

< Tilbage  Til side 5 >