Onsdag 17/7 2024.

Muligheder for mejeribrugskandidater

Titel: Landbohøjskolen. Kategori: Fremgang 1925. Side 9 af 9 < Tilbage

Smedien. Et interiør fra smedien, hvor professor Grunth leder øvelserne i, hvorledes hovene skal behandles i sund og syg tilstand. I tidligere tid skulle de studerende selv kunne smede sko og søm til hestene, men dette er de nu sluppet for, og kan nøjes med at kunne beskære en hov og lægge en sko under.

Antagelig vil de fleste mejeribrugskandidater gå over til det praktiske mejeribrug, hvor der vil være god brug for dem, og hvor det må håbes, at forståelsen af en grundig, teoretisk og praktisk uddannelses betydning vil blive så stor, at det giver anledning til at de foretrækkes som ledere af større praktiske mejerivirksomheder. Af andre stillinger, hvor de på skolen uddannede mejerister kan ventes at blive foretrukne, kan nævnes statskonsulenterne i mejeribrug, hvoraf der i øjeblikket findes 5 her i landet. Endvidere er der stillinger som inspektører og assistenter i smør- og margarinekontrollen og som lærere ved mejeriskolerne. Antagelig vil der også blive stillinger som assistenter ved statens nye forsøgsmejeri, ligesom også en helt ny industri, der er ved at arbejde sig frem inden for mejeribruget, produktion af mælkepulver og kondenseret mælk, kan tænkes at give plads for mejeribrugskandidater. I det hele taget er vort mejeribrug jo af så væsentlig betydning for hele vort erhvervsliv og vor eksport, at det næppe foreløbig bliver så vanskeligt for den faglærte mejerist at finde sig en plads i det eller i en af de ikke så få brancher, der ligger tæt op ad det.

(Forfatter: Ukendt)
  < Tilbage