Mandag 25/9 2023.

Skoleskibet København

Titel: Rederivirksomhed. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 3 af 10 < Tilbage

Skoleskibet København. At sejlskibenes tid ikke var omme, fordi dampmaskinen, dieselmotoren og turbinen opfandtes, så man bl.a. af den danske femmaster skoleskibet "København", da den i efteråret 1921 som verdens største sejlskib drog Jorden rundt og viste flaget i verdens største havne.

Af sejlskibenes en gang så berømte flåde hører endnu de fleste hjemme på øerne, og i særdeleshed i i byerne Marstal og og Svendborg samt på den lille ø Thurø. Deres tid er desværre snart en saga blot, i det mindste for de større skibes vedkommende, men de har bidraget deres til, at landet i dag besidder en stor, moderne damp- og motorskibs- flåde, samt - og ikke mindst - skaffet denne flåde dygtige redere, befalingsmænd og menige søfolk.

Udviklingen har ført med sig, at sejlskibene ikke længere kan klare sig i konkurrencen, og især er det gået ud over de store sejlskibe, som hovedsagelig sysselsattes i fart på Vestindien, Amerika, Australien og Kina.

Af langvejsfarere har vi endnu D.F.D.S.'s "Viking", 2952 brutto register tons med en lasteevne af 3800 tons, og Ø.K's kombinerede sejl- og motorskib "København" (Verdens største sejlskib), 3901 br. reg. tons og med 5250 tons lasteevne.

Tilføjet: Skoleskibet "København" forliste på mystisk vis i 1928.

Både "Viking" og "København" har været Jorden rundt flere gange. Mange sømænd har der om bord fået deres første og bedste uddannelse, og disse stolte skibe vækker altid en berettiget opmærksomhed og smigrende omtale, hvor i verden de kommer.

I 1924 indsejlede Danmarks handelsflåde et beløb af ca. 270 millioner kroner. For 1925 bliver beløbet noget mindre, hvilket hovedsagelig skyldes den lavere Sterling- og Dollarkurs og og de lavere fragter.

Landets to største rederier er Det Forenede Dampskibs-Selskab (D.F.D.S) og Det østasiatiske Kompagni (Ø.K.), hvis betydning for Danmark er velkendt af enhver dansk mand og kvinde. Ved hjælp af disse selskabers vel indarbejdede ruter mellem så godt som alle fremmede lande og verdensdele opretholdes og fornyes verdens kendskab til Danmark, dets folk og muligheder.

Under Verdenskrigen og indtil midten af 1920 havde alle rederier verden over en blomstringstid, hvor de tjente mange penge ved, at fragterne og skibsværdierne blev drevet unaturligt højt i vejret ved, at vareudvekslingen, der var holdt unaturligt tilbage under krigen, nu pludeselig skulle indhente det forsømte. Disse abnormt, travle tider har senere gjort den sunde rederidrift mere skade end gavn, og alle rederier med ganske få undtagelser kæmper nu en hård kamp for at få det hele til at løbe rundt. De fleste "Døgnrederier", om vi så må kalde dem, er forlængst forsvundet, men deres gerninger består, og efterdønningerne hører sent op.

< Tilbage  Til side 4 >