Mandag 25/9 2023.

Københavns havn og andre store havne

Titel: Rederivirksomhed. Kategori: Forretningslivet 1926. Side 8 af 10 < Tilbage

Havnen i Antwerpen. Antwerpen ligger i Belgien ved Scheldes bred, men flodens mundinger er hollandsk magtområde. Først i 1863 opgav Holland at kræve told af skibe, der passerede disse for at gå op til Antwerpen, og fra det år blomstrede havnen op, så den nu er en af de største, mest velindrettede og mest trafikerede havne i Europa.

De fleste skibe, som kommer til Europa med ladning fra de oversøiske havne, får først ordre om, hvor de skal losse, enten på Madeira, ved Gibraltar eller engelsk-fransk kanalen, og rejsens resultat afhænger meget af, hvilken lossehavn der bliver tale om. Forskellen i udgifterne og ekspeditionernes hurtighed i f.eks. engelske havne og havne på fastlandet (kontinentet) er meget væsenlig. Før krigen var det fordelagtigere at losse i engelsk havn end i en havn på fastlandet, men nu er forholdet det omvendte. Forskellen er i mange tilfælde overordentlig stor, både hvad udgifter og ekspeditionernes hurtighed angår. De engelske redere lægger ikke skjul på, at de er misfornøjet med deres havne, såvel med hensyn til ekspeditioner som udgifter, hvorimod autoriteterne i de kontinentale havne gør alt for at tiltrække tonnagen og har større forståelse af skibsfartens kår. De mest moderne hjælpemidler tages i brug for at sikre en hurtig ekspedition og formindske udgifterne. Mens det i England snart kun er untagelsen fra reglen, at bådene ekspederes hurtigt, må det omvendte siges at være tilfældet i havne som Rotterdam, Antwerpen og Hamburg. Disse står blandt de førende på fastlandet og kæmper en hård kamp om førstepladsen, hvorved de hidser hverandre op til at yde det bedste.

Som de mest befarede havne i verden må nævnes: London, New York, Antwerpen, Hamburg, Liverpool, Shanghaj, Rotterdam, Newcastle-on-Tyne, Cardiff, Southhamton, Rio de Janeiro, Kobe, Genua, Santos, Glasgow, New Orleans, Montral, San Francisco, Buenos Ayres, Marseille, Bobbay, Calcutta samt København, der indtager en smuk plads i rækken af disse. - Københavns frihavn står mål med de bedste havne i verden, og den har sikkert en stor fremtid for sig, når forholdene atter bliver normale.

Se et stort luftfoto af Københavns Frihavn 1926.

Ligesom de forskellige havnes tilgængelighed, deres hjælpemidler og udgifterne vad at anløbe dem betyder uhyre meget for skibsfarten, må rederne også have deres opmærksomhed henvendt på de havne, hvor kul og olie kan købes bedst og billigst. Køb af kul og olie er et studium for sig, og det er nødvendigt at prøve sig frem, men i det lange løb lønner det sig at købe det bedste, selv om prisen er højere.

Motorskibene er sikkert fremtidens løsning, og de besidder mange fordele fremfor kulbrændende skibe, men anskaffelsesprisen er betydelig større, og i øjeblikket er desuden forskellen mellem kul- og oliepriserne ugunstige for olieskibene.

< Tilbage  Til side 9 >