Onsdag 17/7 2024.

Forbindinger og lignende

Titel: Hus - Apoteket. Kategori: Sundhed og sygdomme 1925. Side 2 af 11 < Tilbage

Lidt uskadelig medicin trøster ofte patienten, indtil lægen kommer og giver familien andet at bestille end at vride hænderne og forøge den almindelige uro i huset. Det er dog ikke helt let at afgøre, hvad der er uskadeligt, således at man i tvivlstilfælde gør klogest i at afholde sig fra indskriden.

Hvad husapoteket skal indeholde, retter sig i alle tilfælde efter familiens sammensætning og helbredstilstand. Man gør bedst i at rådføre sig med sin læge, om hvad man skal anskaffe. Hører man til de lykkelige, der ikke har haft noget med læger at gøre, kan nedenstående forslag måske dække de fleste af de krav, der kan stilles.

Hudafskrabninger, rifter og sår

Ganske overfladiske rifter og små hudafskrabninger behøver ikke altid at forbindes. Man kan nøjes med at pensle dem med lidt Jodspiritus, der desinficerer huden, hvorefter riften eller akskrabningen dækker sig med en lille skorpe, som man ikke bør pille af.

Ved alle større og dybere sår må man helst søge lægens hjælp. Indtil lægen kommer til stede, behøver man dog ikke lægge hænderne i skødet. Grovere smuds afvaskes med lidt sterilt sygevat og borvand, idet man passer særlig på, at splinter ikke bliver siddende i såret, hvor de ellers uværgeligt giver anledning til betændelse. Sådanne splinter fjernes bedst med en lille pincet, der enten koges før brugen eller overhældes med sprit, der antændes. Når såret er renset, anlægges en foreløbig forbinding. Inderst lægges en lille steril Gazekompres, som man så vidt muligt undgår at berøre med fingrene, og derover et stykke sterilt vandskyende vat. Dersom såret bløder meget, kan man mellem gazen og det vandskyende vat anbringe noget sterilt, vandsugende vat. Endelig fastholdes forbindingen ved, at man omvikler den med ture af et efter omstændighederne større eller mindre ikke sterilt gazebind, hvis frie ende befæstes med sikkerhedsnåle. En lille saks, der eventuelt renses på samme måde som pincetten, tjener til at afklippe de fornødne mængder af gazebindet.

Ved betændelser er et borvandsomslag ofte det bedste. Gazekompressen dyppes i varmt borvand og vrides let med renvaskede hænder. Herover lægges et stykke kogt Guttaperkapapir af samme størrelse som gazekompressen og derover igen vandskyende vat og gazebind. Denne form for forbinding må skiftes 1-2 gange daglig.

Til større omslag om bryst og undeliv ved betændelser og smerter i indre organer anvendes et i hedt vand vredet håndklæde eller lignende, der dækkes med et tilsvarende stykke voksdug og en stor plade (rulle) vandskyende vat.

< Tilbage  Til side 3 >