Onsdag 17/7 2024.

Hovedpinepulvere

Titel: Hus - Apoteket. Kategori: Sundhed og sygdomme 1925. Side 6 af 11 < Tilbage

Sengebom. Sengebom. Under forskellige sygdomme generer trykket af tæpperne patienten. Man kan forhindre dette ved at lave en sengebom af tre stærke tøndebånd eller spanskrør, som bøjes og holdes i stilling ved tre længdeløbende lister. Den stilles således, at den spænder over sengens bredde, og dens sidedele sættes ned mellem madrassen og sengekanten, tæpperne skal så hvile oven på den.

Der er næppe nogen familie så sund, at ikke ét af dens medlemmer af og til lider af hovedpine, hvad enten denne nu skyldes ukendte årsager eller indtræffer "Dagen derpå". Hvis hovedpinen vedvarer i dagevis og hindrer søvnen, er der grund til at formode, at den har en alvorligere årsag og kræver lægens inskriden. I øvrigt er hovedpine så almindelig, at folk i reglen ikke ulejliger lægen af den grund, men hjælper sig med at have et godt "pulver" ved hånden.

Nogle mennesker hjælpes bedst af Aspirin (Acetylsalicylsyre), der fås i håndkøb og indtages i doser på ½-1 gram. Andre tåler dog dårligt det sure aspirin, og det er ikke al hovedpine, der påvirkes gunstigt af dette middel. Et noget stærkere middel kan derfor være påkrævet. Et sådant, som man imidlertid må bede lægen skrive recept på, er sammensat af 30 centigram Premcetin, 30 centigram Antipyrin, 30 centigam Antifebrin og 10 centigram Coffein. Blandt de medicinske studenter var dette pulver i mange år kendt under det betegnende navn "Kæfertpulver". Af disse pulvere bør man kun indtage ét eller højst to om dagen, selv om hovedpinen er nok så stærk.

Det omtalte Aspirin er ligeledes husapotekets hovedmiddel mod ubestemte "gigtsmerter", tandpine og ligenende.

Af "pulver" anskaffer man altså:

10 aspirinpulvere á 1. gram, der mærkes: ét pulver indtil tre gange daglig. (Billigst forlanger man pulveret under dets kemiske navn: Acetylcalisylsyre, da Aspirin er navnet på et patenteret tysk pulver af nøjagtig samme sammensætning).

Efter lægerecept 10 "blandede" hovedpinepulvere af den ovennævnte sammensætning.

< Tilbage  Til side 7 >