Onsdag 17/7 2024.

Bibliotekar

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 6 af 14 < Tilbage

Ingrid Jarnøe. Ingrid Jarnøe.

Biblioteksgerning kræver interesse for bøger og læsning og for folkeoplysning - desuden evne til at omgås publikum og udpræget ordenssans. Er man i besiddelse af disse egenskaber, er det et meget interessant arbejde, der egner sig udmærket for kvinder.

For at blive ansat ved de kommunale biblioteker kræves som regel studentereksamen.

Ved København Kommunebiblioteker, hvor arbejdstiden er 7 timer daglig, går den antagne først som elev i 3 år, lønnet med et bestemt honorar, der stiger hvert år (f.t. henholdsvis 100, 135 og 170 kr. pr. måned). Efter de 3 års forløb opnås fast ansættelse som underassistent i kommunernes 14. lønklasse. Gagen stiger hvert 3. år i 9 år. Grundlønnen er fra 1860 kr. stigende til 2700 kr. og de for kommunerne til enhver tid gældende konjuktur- og dyrtidstillæg. Opnås der så ansættelse som assistent, rykker man op i 9. lønklasse. - Stilling som underbibliotekar kræver særlig uddannelse, helst i Amerika, der ubetinget er det førende land på det offentlige biblioteksvæsens område.

Har man haft mindst et års praktisk arbejde ved et bibliotek (i provinsen) lønnes elever med indtil 100 kr. månedlig), og er man mindst 20 år, kan man søge optagelse på Statens Biblioteksskole. Dertil kræves studentereksamen eller lærereksamen med særlige sprogkundskaber eller anden dertil svarende uddannelse. Optagelsesprøve afholdes i maj, undervisningen begynder i september og strækker sig over 3 måneder. Dette kursus fører til eventuel ansættelse som assistent ved et af provinsens biblioteker. Det næste kursus, 2. klasse, varer 2-5 måneder og er beregnet på biblioteksledere i større købstæder. Betalingen er for 1. klasse alene 100 kr., for begge klasser 150 kr.

Muligheden for ansættelse ved statens videnskabelige biblioteker er kun ringe, da der er så få stillinger, men vil man alligevel forsøge sig, kræves der en embedseksamen eller en magisterkonferens.

Skrevet af Ingrid Jarnøe.

< Tilbage  Til side 7 >