Onsdag 17/7 2024.

Pharmaceut

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 5 af 14 < Tilbage

Ellen Heise. Ellen Heise

Har man et godt helbred, så vælger man pharmacien. Den har mange goder at byde på, og de fleste af dens arbejder er mere egnet for kvinder end så mange andre stillinger, der vælges. Med den fornødne foreksamen (real- pigeskole-, studenter- eller præliminæreksamen med latin) varer læretiden (dicipeltiden) 3½ år, for studenter kun 3 år, og består i dagligt praktisk arbejde på et apotek og de sidste to år tillige ugentlig teoretisk uddannelse hos manuduktør eller et samlet 2 måneders kursus uden apotekertjeneste. Gagen som dicipel er ca. 80 kr. pr. måned. Studieudgifterne afholdes af apotekeren.

Efter endt dicipeltjeneste afholdes "medhjælpseksamen"s praktiske del på et københavnsk apotek og den teoretiske på farmaceutisk læreanstalt. Den nybagte examinata pharmacie kan glæde sig til ca. 300 kr. pr. måned med en stigning hvert 3. år på ca. 40 kr. månedlig, hvis man altså er så heldig at få ansættelse, - der er nemlig her som i så mange fag en overproduktion, der gør, at der er mange, der går ledige på det uvisse.

Går ærgerrigheden videre, kan der læses til kandidat på 1½-2 år på den farmaceutiske læreanstalt, hvor man kun skal gennemgå 13 fag, væsentligst kemi, praktisk og teoretisk. Hele uddannelsen på læreanstalten, med tilhørende manuduktion, beløber sig til ca. 1000 kr.

Forskellen mellem gagen for en exam. pharm. og en cand. pharm. er ikke nævneværdig. Kandidatens begyndelsesgage er ca. 315 kr. pr. måned og 5 kr. pr. nattevagt. Gagen stiger hvert 3. år med 40 kr. månedlig og slutter med 9000 kr.

Kandidattitlen giver ret til, at man - ad åre (i ca. 50 års alderen) kan søge apotek eller, hvis ens formuehold tillader det, da købe et eventuelt ledigt apotek (ca. 100.000 kr.), uanset ens alder eller anciennitet.

Findes der ingen stilling ved et apotek, kan en pharmaceut også godt blive f.eks. laboratorieassistent, assistent hos en læge eller ansat ved en kemisk fabrik.

Skrevet af Ellen Heise.

< Tilbage  Til side 6 >