Onsdag 17/7 2024.

Tandlæge

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 4 af 14 < Tilbage

Rigmor Clausen. Rigmor Clausen

For at blive optaget på tandlægeskolen forlanges præliminær-, real- eller anden ligestillet eksamen med 3 sprog og en tillægsprøve i latin. Det er meget vanskeligt at blive optaget, da skolen kun kan tage et begrænset antal elever hvert år.

Det tager 3 år at blive tandlæge. I skolepenge betales 400 kr. om året og i eksamensgebyr for alle 3 år i alt 300 kr. Eleverne må selv holde sig med instrumenter og værktøj til teknisk brug, hvilket beløber sig til 1500 kr.

Hertil kommer forskellige materialer, men hvor meget dette beløber sig til, afhænger af de arbejder, man kommer til at udføre.

Efter end tandlægeeksamen fordres 2 års assistenttjeneste enten her i landet eller i udlandet. Det har tidligere været let for danske assistenter at få disse stillinger i udlandet, f.eks. i Sverige og Schweiz. Det er det ikke mere, derimod er der stadig adgang til denne assistenttjeneste i Norge, hvortil mange rejser. Kun mod bevis for udført assistenttjeneste erholder man sit tandlægebrev, og har man det i orden, har man lov til at praktisere selvstændigt.

Assistenterne er godt lønnet. Dog afhænger det som regel af assistenterne selv, hvor stor gagen bliver, da denne i de fleste tilfælde beregnes i procenter af omsætningen.

Vil man etablere sig selv, må man regne, at en fuldtud tidssvarende klinik for tiden vil koste ca. 10.000 kr. (heri er ikke indbefattet røntgenapparat), men beløbet kan naturligvis variere.

Udsigten for unge kvindelige tandlæger må siges at være gode, da der stadig bliver brug for flere og flere tandlæger.   (Relateret artikel: Tandpleje - mundhygiejne).

Skrevet af Rigmor Clausen.

< Tilbage  Til side 5 >