Onsdag 17/7 2024.

Statsvirksomhederne

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 11 af 14 < Tilbage


Statsbanen, telegrafi-, post- og toldvæsen
Det, der først og fremmest må præge den unge kvinde, som vil gå i statsvirksomhedernes tjeneste, er et stærkt helbred. Har man den mindste smule anlæg for "pylrethed" eller legemlig sarthed, vil det være højst uheldigt at blive anbragt i disse etater. Der kræves nemlig 8-9-10 timers dagligt arbejde, og dette arbejde er ikke legeværk eller "let arbejde", det er alvorligt og ofte ret hårdt arbejde. Den, der ikke tager det alvorligt, den, der "skal tjene til klæder og fornøjelser", bør endelig gå til andre erhverv, for hende vil anbringelsen i statstjenesten blive en skuffelse. Kun den, der har kræfter til at tage fat og lyst og mod til en virkelig livsstilling, arbejdsvilje og raskhed i opfattelsen, så at hun efter fornøden læretid hurtigt kan klare en indviklet sitution - og humør til at betjene det store publikum imødekommende og venligt uden at trættes, kan man anbefale stillingerne i statens virksomheder.

De nævnte fire store etater arbejder under fælles lønningslov og har i det hele så mange lighedspunkter, at det ville give en række gentagelser at behandle dem hver for sig, hvorfor de her skal tages under et, - naturligvis således, at forskellighederne påvises.

Adgangen til etaternes stillinger står som bekendt i henhold til lov åben for kvinder på de samme vilkår, som gælder for mænd. For øjeblikket er chancerne ikke store, hverken for mænd eller kvinder, ved statsbane, post og telegraf, idet de gennemførte spareforanstaltninger overalt har medført indskrænkninger i personalestyrkerne, således at ny tilgang ikke finder sted, forinden de tilstedeværende styrker er bragt langt nok ned.

Den, der vil gå ind i statsvirksomhedernes tjeneste, kan vælge mellem to veje, nemlig kontoristvejen og vejen til og gennem assistentklassen.

Til kontorstillingen kræves ingen særlig forudgående eksamen, men blot almindelig god skoleuddannelse og øvelse i kontorarbejde og betjening af regnemaskine. Alderen må for Statsbanerne ikke være højere end 28 år, for Telegrafvæsnet, hvor stillingen benævnes 'Telegrafist', ikke højere end 20 og for Post- og Toldvæsnet 22 år, ingen kan fast ansættes som kontorist, før hun er fyldt 20 år.

< Tilbage  Til side 12 >