Onsdag 17/7 2024.

Jordemoder

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 7 af 14 < Tilbage

Bertha Petersen. Bertha Petersen.

Jodemoderuddannelsen, som foregår på Statens Jordemoderskole på Rigshospitalet, varer f. T. 1 år, men vil dog sikkert snart blive toårrig, da alle interesserede parter arbejder stærkt herfor. Eleven bor i den tid på hospitalet og modtager såvel teoretisk som praktisk undervisning.

Det er et meget strengt læreår, som stiller store fordringer til elevens intellektuelle og fysiske evner, da hun samtidig med at tilegne sig den nødvendige teoretiske viden må deltage i alt forfaldende arbejde dag og nat, såvel praktisk jordemodergerning som sygepleje og rengøring m.m.

Læreåret slutter med eksamen for jordemoder-eksamens-kommissionen, som består af professoren ved jordemoderskolen, et medlem af sundhedsstyrrelsen og en praktiserende jordemoder.

Den udlærte jordemoder aflægger nu jordemoderløftet og erholder jus practicandi (Ret til at praktisere).

Betalingen for uddannelsen, ophold og vask er f.T. ca 625 kr., som naturligvis langtfra dækker omkostningerne, men tillige regnes elevernes arbejde i læreåret som en del af betalingen. Eleven må desuden selv holde sig med hvide kjoler og forklæder og al anden garderobe. Bøger må eleven selv betale.

En uddannet jordemoder har ret til at praktisere overalt i kongeriget Danmark med bilande, hvor hun selv ønsker det, enten som distriktsjordemoder, eller som privat praktiserende, men udsigterne til at danne sig en sikker levevej bliver mindre og mindre. Distriktsjodemødrene er naturligvis mest fordelagtigt stillet, men da amterne har tendens til at inddrage så mange embeder som muligt og lade betjeningen overgå til privat praksis, er det meget vanskeligt at få embede. Også for privat praktiserende jordemødre er stillingen vanskelig, da fødselstallet er i stadig nedgang og der ikke desmindre årlig uddannes 35-40 jordemødre, hvilket er langt flere, end der er brug for. I alle tilfælde vil der gå en række år, inden en jordemoder kan danne sig en praksis, som hun kan leve af.

Skrevet af Bertha Petersen.

< Tilbage  Til side 8 >