Onsdag 17/7 2024.

Telefonistinde

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 14 af 14 < Tilbage

For at blive ansat ved Københavns Telefon Aktieselskab må en ansøgning udfyldes. Ansøgerinden må have dansk indfødsret, være ikke under 16 og for tiden ikke over 20 år. For nattelefonistinder ikke under 25 og ikke over 35 år. Der forlanges skarp hørelse og en klar, tydelig stemme samt god helbredstilstand. Det forlanges også, at den unge pige skal have tilhold i sit hjem eller hos slægtninge.

God skoleuddannelse er en betingelse samt evne til at udtrykke sig korrekt, skriftlig og mundtligt. En ung pige med en afsluttende eksamen vil blive foretrukket.

Bliver den unge piges ansøgning antaget, vil hun blive tilsagt til en prøve i skrivning, oplæsning, hørelse m.m., og hvis prøven får et heldigt udfald og selskabets læge ikke fraråder ansættelse, bliver den unge pige antaget som elev og må straks eller senere gennemgå er 1-2 måneders kursus, der afsluttes med en eksamen. Bestås denne, ansættes eleven på prøve.

Elever til dagstjeneste opnår under indøvelsen et vederlag af 40 kr. pr. måned og i resten af prøvetiden 50 øre pr. time, dog ikke under 60 kr. månedlig.

Efter en prøvetid af 2 år (elevtiden medregnet) kan ansøgerinden for så vidt hendes forhold har været tilfredstillende, ansættes som junior-telefonistinde, 5. lønningsklasse.

Har den unge pige gjort tjeneste 1 år som junior-telefonistinde, kan hun (ikke under 22 år) blive telefonistinde, 4. lønningsklasse.

Elever til nattjenesten oppebærer under indøvelsen 40 kr. pr. måned og i resten af prøvetiden - 1 år - 70 øre pr. dag-time. For nattjeneste og på helligdage betales 90 øre timen. Til ovennævnte vederlag kommer et dyrtidstillæg, beregnet efter statens regler - for tiden omtrent en trediedel af grundbeløbet.

(Forfatter: Ukendt)
< Tilbage