Onsdag 17/7 2024.

Uddannelse hos Told- og postvæsnet

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 13 af 14 < Tilbage

Anna Westergaard. Anna Westergaard.

I Postvæsnet foregår uddannelsen på tilsvarende måde, men her tages 2 fageksaminer, hvoraf den sidste er betingelsen for at avancere ud over assistent-stillingen. denne 2. eksamen tages inden det fyldte 30. år.

I Toldvæsnet foregår først den praktiske uddannelse på 3 af toldstederne, og derefter følger den teoretiske uddannelse på toldkursuet i København (½ år) med afsluttende eksamen.

Medhjælpere lønnes med 1470 kr., årlig stigende i 3 år til 1710 kr. samt dyrtidskonjunktur- og stedtillæg. Efter 3 års medhjælpertjeneste kommer så forfremmelsen til assisstent. Lønnen i denne klasse stiger fra 2220 til 3660 kr. årlig (og tillæggene) med 300 kr. hvert 3. år og efter 16 års tjeneste i klassen 240 kr. Forfremmelse fra denne klasse sker efter dygtighed, når først en passende - for øvrigt ret høj - tjenestealder er nået, til stillinger af mere overordnet art - trafik-, telegraf-, post- og toldkontrolør, fuldmægtig, stationsforstander, telegrafbestyrer, postmester, toldforvalter osv. Men da der ikke på langt sigt nær er tilstrækkelig mange avancementstillinger til, at alle kan avancere, er konkurrencen her meget hård, idet de store etaters assistentklasser rummer et stort antal personer.

Til statens stillinger er som bekendt knyttet pensionsret, og til pensionen betaler tjenestemanden et bidrag af sin løn, nemlig 2 procent af denne. Dette beløb fragår altså i de angivne indtægter.

Som det kan ses, kan man ikke lokke med store lønninger og gode chancer i statens tjeneste. Men for den, der kan forstå charmen ved at være medvirkende i en stor samfundstjenende virksomhed, og det gode, som det er at være uafhængig af en enkelt forretningsleders held - eller sindelag - vil det lønne sig at gå ind i en af disse fire etater, som hver for sig er uundværlige led i samfundsordningen og betingelse for, at landets befolknings daglige liv overhovedet kan afvikles på den måde, der i vort teknikkens og trafikkens århundrede er den eneste mulige.

Dette er charmen for trafikkens og teknikkens tjenere, opretholderne af kredsløbet i samfundets pulsårer. - Men naturligvis ikke idealet for den, der ser livets mål i rigdom og materielt velvære.

Skrevet af Anna Westergaard.

< Tilbage  Til side 14 >