Onsdag 17/7 2024.

Læge

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 8 af 14 < Tilbage

Dette studium er langt og trangt. Efter studentereksamen må man regne med 7 års studium, og i denne tid kan den unge pige absolut intet tjene. Udgifterne til manuduktør og bøger er ikke overvældende, og det er alt, hvad der skal til, hvis den unge pige kan bo i sit hjem.

Der kan søges legater eller et kommunitets stipendium, der svarer til opholdet på Regensen. Når den unge pige har studeret et par år, kommer der 1 års tvungen hospitalstjeneste. Senere igen er der atter volontørtjeneste ved et hospital.

Efter endt embedseksamen kan der opnås ansættelse på hospitalerne. Den unge læge får kost, logi og gage og kan således straks klare sig. I denne retning står hun på lige fod med sine mandlige kolleger, men det er altså først, når hun har opnået ansættelse. Er der nemlig en mand, der samtidig søger stillingen, vil han uværgerligt blive den foretrukne, med mindre hun er mindst et hestehoved foran i alle retninger af kunnen og viden.

Efter den afsluttede eksamen kan man søge videre uddannelse, dels ved sanatorier, sindssygehospitaler eller som specialist.

Man kan også nedsætte sig som praktiserende læge, men dette er meget vanskeligt, selv om den uvilje, der for en halv snes år siden fandtes mod kvindelige læger, til dels er overvundet. Det tager dog adskillige år at skabe sig en praksis, som man kan leve af, med mindre man gifter sig med en mandlig kollega; dette er nemlig en god støtte. At gifte sig med en ikke-læge kræver store ofre, hvis hustruen vil fortsætte sin gerning. På landet siges kvindelige læger, gift med læger, at have særlig gode udsigter.

Skrevet af Harriet Møller.

< Tilbage  Til side 9 >