Onsdag 17/7 2024.

Hvad skal min datter være?

Kategori: Fremgang. Udgivet 1924. Side 1 af 14

Da dette aktuelle spørgsmål sikkert beskæftiger mange forældre og unge, bringer vi oplysningen om 12 erhverv, som vi mener vil interessere vore læsere, og som kan have betydning ved valg af en ung kvindes fremtidsgerning.

Hvor er det ikke nævnt, at eleven får ophold under læretiden, som f.eks. ved sygepleje, jordemoder etc., er der med de beløb, der er nævnt som honorar for undervisningen, regnet med, at eleven kan bo i sit hjem.

Børnehavelærerinde

Cornelia Tvermoes. Cornelia Tvermoes

Enhver børnehaveforstanderinde kan antage unge damer som elever. Denne gerning kræver dog stor evne til at omgås børn, tålmodighed, bestemthed og en udpræget retfærdighedsfølelse.

Uddannelsen varer en vinter eller to, og der betales pr. vinter op til ca. 200 Kr. Eleven får i børnehavetiden sin praktiske uddannelse, og efter børnehavetiden arbejdes der så med flette-, folde-, sy- og udklipningsskolen, samt ler-, bast-, maler-, og tegneskolen. Når de unge damer er færdige med dette kursus, får de et skriftligt bevis og kan da søge assistentstillinger ved skoler eller private børnehaver. Assistentgagen varierer fra 40-70 kr. pr. måned. Der er nu til de forenede skolers underskoler, ofte knyttet børnehaver, og herved bliver udsigterne ved de forøgede assistentstillinger ikke så lidt bedre.

Den uddannede børnehavelærerinde kan jo også selv oprette private børnehaver, men de må da helst kunne benytte deres hjem, hvis de vil regne med pekuniært udbytte. Skal der lejes lokaler og købes udstyr og betales dyre rengøringspenge, bliver fortjenesten ikke stor. I det hele taget er det jo ikke nogen storlønnet erhvervsstilling, men det kan man heller ikke vente sig af kun fire timers arbejde om formiddagen; desuden er uddannelsestiden forholdsvis kort og ikke kostbar. Selve virksomheden er meget tilfredsstillende, hvis man forstår og holder af børn. Man får mere og mere interesse for sin gerning og bevarer sindet friskt og ungt i den fornøjede, glade børneflok.

For de få, der kan opnå stilling som forstanderinde ved skolerne, opnås en gage af ca. 2000 til 2400 kr. om året.

Skrevet af Cornelia Tvermoes.

Til side 2 >