Onsdag 17/7 2024.

Sygeplejerske

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 2 af 14 < Tilbage

Denne gerning kræver et godt helbred samt lyst og anlæg for sygeplejen.

Som elever antages unge kvinder, der er mellem 21-30 år. Ansøgningsskemaer, lægeattest samt andre oplysninger fås på hospitalerne. De udfyldte skemaer skal vedlægges en attest for sædelig vandel og en bekræftet afskrift af anbefalinger.

Uddannelsestiden strækker sig over 3 år, og ved siden af den praktiske uddannelse gives teoretisk undervisning, der som regel afsluttes med eksamen.

De første 6 måneder er prøvetid. Efter denne betragtes eleverne som bundne til ikke at fratræde i resten af uddannelsestiden.

Der ydes på de fleste provinssygehuse en løn af 30-40-50 kr. pr. måned, i henholdvis 1., 2., og 3. år, og fri station og uniform.

Efter endt uddannelse på hospitalerne suppleres denne med 2 måneders barselspleje, i hvilken tid der ikke gives løn eller uniform, og 6 måneders sindssygepleje på et sindssygehospital, hvor der for tiden ydes en løn af 80 a´ 100 kr. pr. måned samt fri station og som regel uniform.

Denne supplering får eleverne tildelt gennem Dansk Sygeplejeråd, af hvilket de må være ekstraordinære medlemmer.

Efter endt uddannelse, kan de kvalificerede elever blive ordinære medlemme af Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejerskernes faglige organsation, som i øjeblikket autoriserer uddannelsen, og som giver b.la. kursus for sygeplejersker, er behjælpelig ved ansættelse i udlandet, har talrige legater, hjælpefond, alderdomskasse, pensionsfond, sygekasse samt rekreationshjem og feriehjem.

Af hospitalsuddannelsen skal mindst 8 måneder være på en kirurgisk afdeling, 8 måneder på en medicinsk afdeling eller 16 måneder på et sygehus eller et hospitals blandede medicinsk-kirurgiske afdeling.

Efter uddannelsen kan der søges stillinger som sygeplejersker, vikarer for sygeplejersker, assistenter, hjemmesygeplejersker og senere ved ledende stillinger.

Sygeplejersker, som kan sprog, har let ved, når de er medlem af Dansk Sygeplejeråd, at få stillinger i udlandet.

< Tilbage  Til side 3 >