Onsdag 17/7 2024.

Kontorvejen

Titel: Hvad skal min datter være. Kategori: Fremgang 1924. Side 9 af 14 < Tilbage

Alpha Kryger. Alpha Kryger.

Blandt de erhverv, som i vore dage står åbne for kvinder, er kontorarbejdet et af dem, der egner sig bedst. Det kræver ikke store legemlige kræfter, det giver med en begrænset arbejdstid en god løn, men det fordrer ganske særlige kundskaber, som kun den kan have, der har gennemgået en systematisk uddannelse på en handelsskole, f.eks. Handelsskolen for Kvinder. Her kontrolleres undervisningen såvel af staten som af Københavns Skoledirektion, og den omfatter alle moderne handelsskolefag: Bogføring, handelsregning, kontorarbejde, stenografi, skrivning, maskin-skrivning, handelslære, handels- og vekselret, samfundslære, handelsgeografi, handelshistorie, dansk og tysk.

Læretiden er 1 år. Der oprettes nye klasser 2 gange om året, henholdsvis 1. maj og 1. november. Undervisningen koster 24 kr. pr. måned. Ved indmeldelse udfyldes en blanket, som er bindende for hele kursustiden.

Et kursus afsluttes med eksamen, og for bestået eksamen erholder eleven eksamensbevis, undertegnet af skolens forstander.

Handelsskolen modtager understøttelser af staten, Københavns Kommune, Det Classenske Fideikommis, Den Raben-Levetzauske Fond, Julius Skrikes Stiftelse, De Spannjerske Legater, Antikvar Petersens Hjælpefond og De samvirkende Købmandsforeningers Centralisation for København, hvilket sætter skolen i stand til at yde hjælp i form af hele eller halve fripladser for mindre bemidlede.

Efter endt kursustid har den unge pige så lejlighed til at gøre sine kundskaber frugtbringende, ved ansættelse i større eller mindre forretninger eller stats- eller kommunetjeneste. Hvor vidt de kan nå, afhænger så af eget initiativ og energi. Arbejdsløsheden inden for kontorfaget rammer i særlig grad dem, der ikke har den fornødne uddannelse og derfor ikke kan udføre kvalificeret arbejde.

Skrevet af Alpha Kryger.

< Tilbage  Til side 10 >